Vi anser oss vara en av de ledande experterna på Magento som lösning, genom att ha valt ut och samlat experter från hela världen och framgångsrikt levererat komplexa projekt till mycket hög kvalitet.

Oavsett om du är en etablerat aktör inom e-handel eller om du är på väg att starta upp en ny butik, så behöver du en stabil e-handelsplattform att bygga upp verksamheten på. Fördelarna är otaliga, såsom att du får ett kortare och billigare implementationsprojekt, betydligt lägre kostnad för all framtida förvaltning, fler standardfunktioner ”out of the box” och en lösning som du kan växa med under kommande år.

Marknaden
Magento och Woo commerce är idag de två dominerande lösningarna, med en marknadsandel på ca 25% var. Efter dem kommer en lång rad av spridda konkurrenter, alla betydligt mindre. Såvida du inte kräver en enterprise-lösning, d.v.s. att du bedriver en mycket omfattande verksamhet och har en årlig budget på många miljoner, så bör du definitivt lägga de här två alternativen till din lista över tänkbara kandidater.

Woo commerce som ingångsplattform
Woo commerce är däremot en komponent snarare än ett komplett e-handelssystem och endast ett alternativ om du redan har WordPress som CMS och vill börja med något relativt enkelt till en lägre budget. Det är ett mycket bra sätt att komma igång och bygga egna erfarenheter kring e-handel. Däremot rekommenderar vi inte att investera för mycket pengar på en sådan lösning och du bör vara beredd på att uppgradera till en annan plattform när du börjar växa eller kräver mer avancerad funktionalitet.

Fördelar med Magento
Då Woo commerce inte är ett alternativ så bör Magento övervägas. Plattformen har dominerat e-handeln i flera år och det är inte utan anledningar. Den har fördelar över alla andra plattformar. Den är gratis (om du väljer communityversionen vilket passar för de flesta), den är tekniskt stabil och den erbjuder ett fullt utbud av funktionalitet som kommer hålla dig sysselsatt i flera år framöver. Det är också den lösning som det har investerats mest pengar, och när det t.ex. kommer en betalningslösning kan du vara säker på att den omgående kommer utvecklas för Magento som plugin. Genom att välja Magento så gör du detsamma som 100.000-tals andra butiker, och det finns troligtvis över 1 miljon utvecklare som har kunskap om plattformen. Magento har alla beståndsdelar som behövs för att låta din verksamhet utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brist på rättvisande jämförelser
Med det sagt, betyder det inte att du inte ska överväga andra plattformar, som kan ha vissa fördelar. Vi vill däremot ge kritik till många av de jämförelser eller ”benchmarks” mellan plattformar som finns på nätet. T.ex. så tas det ofta upp som en faktor hur lång tid det tar att installera plattformen för första gången, vilket är mellan en till några timmar. Att ha med det som ett kriterium för en upphandling är inte relevant. Ett annat vanligt kriterium är huruvida standardtemat är grafiskt tilltalande eller inte. Eftersom alla köper ett färdigt tema eller än mer troligt bygger sitt eget är inte heller det relevant. Då dessa mer eller mindre relevanta kritiseras sållas bort blir jämförelsen mellan plattformarna tydligare och mer rättvis.

Egen kod vs molntjänst
Det viktigaste kriteriet är förmodligen val av strategi, om man ska äga sin egen lösning och därmed ha full kontroll, eller att hyra en standardlösning i molnet såsom Shopify, Demandware eller Big commerce. De viktigaste aspekterna på detta val är budget, engagemang, omfattning på verksamheten, krav på komplexa lösningar utöver vad som är standard samt krav på flexibilitet. För alla företag som har e-handel som en affärskritisk del av verksamheten bör det alltid främst övervägas att äga sin egen lösning.

Magento, såväl som många andra plattformar, kräver att du implementerar den och konfigurerar den enligt etablerade förfaranden (best practices) för att fungera som det är tänkt och kunna stödja alla framtida tillägg. För en erfaren partner är det inget problem och även för ett företag med egen teknisk kompetens rekommenderas att ta hjälp för att få det rätt från början vilket kommer minska kostnaden totalt. Oavsett vilka plattformar du väljer mellan, konsultera oss för en kostnadsfri utvärdering.

 

This content is also available in: Engelska